Haptotherapie

Haptotherapie

"In de haptonomie gaan wij ervan uit dat het lichaam de 'drager' is van onze gevoelens" Het lichaam heeft een geheugen voor positieve en negatieve gevoelservaringen. De mens doet deze ervaringen op door tasten en voelen. Door de drukte van het huidige leven neigen wij ertoe voorbij te gaan aan wat ons lichaam “vertelt” of laat voelen.Vaak negeren wij ons gevoel, omdat wij geleerd hebben vooral naar ons verstand te luisteren. Haptotherapie is een therapie met als uitgangspunten voelen en ervaren. In wezen gaat het in de haptotherapie over contact. Aanraken is een pure en direkte vorm van contact. De haptonomische aanraking ondersteunt je om opnieuw kennis te maken met je gevoelsleven en wat je lichaam je "vertelt" over jezelf en je relaties met anderen. Door aangeraakt te worden kom je meer bij jezelf, waardoor je je gemakkelijker kunt openen naar anderen en naar je omgeving. Het gaat erom dat je goed bent zoals je bent, zonder dat te hoeven bewijzen in prestaties of automatisch doen wat anderen van je verwachten.

"Het doel van de haptotherapie is dat de mens zich (weer) positief kan verbinden met zichzelf en de omgeving" Ook in moeilijke levensomstandigheden is het waardevol om dicht bij je gevoelens te durven blijven en vanuit jezelf de verbinding naar de buitenwereld te kunnen maken op de manier die bij je past. Daar waar problemen ontstaan tussen voelen en denken biedt de haptotherapie ondersteuning en begeleiding. Wanneer gevoelens, gedachten en doen niet in overeenstemming zijn met wat je innerlijke drijfveren in het leven zijn, kunnen allerlei lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan. Bijvoorbeeld nek-schouderklachten, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, aanhoudende vermoeidheid of het gevoel geen energie meer te hebben. Soms leidt het tot onvrede over jezelf, verstoorde relaties en remmingen in het uiten van gevoelens. Ook kunnen je dingen in het leven overkomen die moeilijk te dragen zijn, bijvoorbeeld verlies van een dierbare of oude pijn. Met het verstand proberen hier controle over te krijgen lost het vaak niet op. Naast het krijgen van inzicht in eigen patronen, is het ook belangrijk te leren luisteren naar het gevoel. Door het ontwikkelen van je gevoelsvermogen leer je beter omgaan met spanningen, pijn, verdriet en stress.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

De eerste sessie begint met een intake gesprek, waar samen met u wordt bepaald wat de hulpvraag is. Een sessie bestaat meestal uit een combinatie van gesprek en ervaringsoefeningen waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de massagebank. Na drie tot vier sessies vindt een evaluatiegesprek plaats waarin besproken wordt of haptotherapie de passende therapie is om verder te verdiepen.

Wanneer haptotherapie?

 • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel 'niet op je plek te zijn', 'niet lekker in je vel te zitten'.
 • Problemen die te maken met een kwetsbaarheid tengevolge van een diagnose vanuit de DSM.
 • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met het aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld( minderwaardigheidsgevoel).
 • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
 • Relationele problemen.
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van de kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
 • Problemen met acceptatie of het dragen van verlies, trauma, ziekte of handicap.
 • Overbelast zijn.
 • Stress, overspannenheid,verlies van vetrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.

Wie ben ik?

Mijn naam is Marja van Welt- Vermolen. Met veel plezier werk ik bij Fysiotherapie Haagdijk. In 1986 ben ik begonnen als fysiotherapeut in samenwerking met Joannet van der Poel, Guido van den Bouwhuijsen en later Jiskje van den Bouwhuijsen. Mijn innerlijke drijfveer werd al snel de behandeling van "heel de mens" in plaats van gerichtheid op een lichamelijke klacht. Daarom ben ik in 1988 in opleiding gegaan bij Frans Veldman jr. om mij te specialiseren in de haptonomie en op deze basis te kunnen werken. Daarna heb ik de post- HBO-opleiding aan de Academie voor haptonomie in Doorn afgerond tot GZ-Haptotherapeut. Door deze ervaringsgerichte scholingen, en door het leven zelf, verdiep ik mij in hoe wij als mens onder allerlei omstandigheden in balans kunnen zijn in denken, voelen en handelen. Ik zie het als een voorrecht om mensen vanuit een persoonlijk contact te kunnen behandelen en begeleiden bij een hulpvraag op lichamelijk, gevoelsmatig en geestelijk vlak. Het is waardevol voor mij om in het netwerk van therapeuten, artsen en specialisten samen te werken, waardoor er een goede afstemming is tussen client en diverse hulpverleners. Als GZ-Haptotherapeut ben ik aangesloten bij de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten).

Vergoeding?

De behandelingen worden erkend en vergoed door de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. Zie de vergoedingenlijst haptotherapie van de VVH