Mobilizing Awareness

Wat is Mobilizing Awareness?

“Het is een totaaltherapie, zowel fysiek als mentaal” Mobilizing awareness is een therapievorm, die pijnvrij is en voor iedereen toegankelijk: van jong tot oud, van mensen die nauwelijks nog kunnen bewegen tot topsporters. MA gaat uit van natuurlijke bewegingspatronen, het grijpt terug op de natuurlijke manier van bewegen, zoals wij die leerden in onze eerste levensjaren. Het gaat om “heel de mens”: het gehele systeem van communicatie tussen hersenen, ruggenmerg, spieren en gewrichten. Door ons drukke bestaan, door pijn, blessures, spanning of stress kan het natuurlijke bewegingspatroon, dat je je als kind hebt aangeleerd, worden verstoord en leiden tot, vaak onbewust, aanpassingen in je bewegingsgedrag. Soms herstellen deze aanpassingen niet vanzelf wanneer de pijn of de spanning weg is.

“Emotion changes motion”

In het geval van een verstoord bewegingspatroon door een “trauma”, leren we onszelf onbewust een compensatiepatroon aan. Een trauma kan divers zijn: pijn, kneuzing, breuk, schrikreactie zoals stijf staan van de schrik, bewegingsangst: toch maar niet steunen op het pijnlijke been, versterkte emotie: in elkaar kruipen van angst, Het kan zover gaan met de verstoring van de natuurlijke manier van bewegen dat je “vergeet” hoe je normaal beweegt of hoe je bewoog voor het trauma. Zo kan het verstoorde bewegingspatroon jaren bestaan.

Wat doet mobilizing awareness?

Om de oorspronkelijke manier van bewegen terug te krijgen worden specifieke oefeningen aangereikt en worden spanningspatronen doorbroken met weerstandsoefeningen, zogenaamde pandiculations. “Motion changes emotion” Bij deze pandiculations worden met hulp van de therapeut spieren en gewrichten in een keten bewogen en worden de spieren volledig op lengte gebracht. Ook de adem wordt hierbij betrokken. Je kunt beter ontspannen en vrijer en efficienter bewegen en ademen.

Vergoeding?

De vergoeding is gelijk aan de vergoeding voor fysiotherapie, (zie overzicht zorgpolissen van Independer).

Individueel of in een groep?

Nu bieden we MA alleen nog individueel aan of geďntegreerd in de fysiotherapeutische behandeling. Op termijn willen we groepslessen geven. Dit zal op de website aangegeven worden. Mobilizing Awareness is ontwikkeld door Servaas Mes en is gebaseerd op het werk van Matthias Alexander, Moshe Feldenkrais en Thomas Hanna. Zie ook de website the humanhealthproject